Tepelná izolace potrubí - nadzemní i podzemní systémy

Tepelná izolace potrubí se může jevit jako bezvýznamný krok, kterým se není důvod zabývat, opak je však pravdou. Vodovodní potrubí ať už je v zemi či nad povrchem přivádí vodu přímo do domácností. Za svou cestu z místa ohřevu ztrácí značnou část tepla, které ale vždy musí někdo zaplatit. Potrubí se studenou vodou se zase často rosí a tím dochází k rychlejšímu stárnutí materiálu a snížení funkčnosti celého systému. Izolace vodovodního potrubí je v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb v současné době chápána jako nezbytnost a měla by být samozřejmostí.

PUR pěna zajistí dokonalou bezesparou jednotnou vrstvu i na členitém potrubí, tedy v místech kde ostatní izolace použít nelze, nebo je to nesnadné a zdlouhavé. Stříkaná izolace potrubí je výhodná pro firmy jež její ohřev zajišťují, jelikož během cesty k odběrateli ztrácí minimum své teploty a tím se sníží náklady. Vyplatí se však i koncovým zákazníkům, jež mohou izolovat pěnou přípojky ke svým domům. Další z výhod této pěnové izolace je snížení hlučnosti vedení, jež nás často velmi ruší.

Tvrdá PUR pěna PUREX NG-0430 je vysoce chemicky přilnavá s minimálními požadavky na izolovaný povrch. Aplikaci lze provést i v těžko přístupných místech a na členitý povrch materiálu. Nanáší se souvislá bezespará vrstva jež zajistí dokonalou neprostupnou izolaci i ve všech kolenech a úchytech potrubí. S tvrdou PUR pěnou zároveň získáváte i hydroizolaci a tudíž chráníte materiál před vlivy okolí. Materiál je pevný ale zároveň lehký, nezatěžují se nosné konstrukce. V případě podzemní izolace nejsou potřeba žádné další materiály a provádí se rovnou zásyp zeminou. Pokud plánujete izolaci nadzemní (PUREX NG-0440), kdy je povrch vystavován přímému slunečnímu záření je nutné pro ochranu nanést UV nátěr. Vlastnosti PUR pěny jsou stálé a nemění v čase ani v tlaku své vlastnosti, její životnost je tedy dlouhá a poskytujeme na ni záruku 25 let. Celý proces stříkané izolace současně s hydroizolací je velmi rychlý, bez zásahů do konstrukce, není tedy nutná žádná odstávka, čímž šetříte jak čas tak peníze.

Reference

PUR pěna - výhody

  • Rychlost práce
   Během jednoho pracovního dne až 200m2 izolace
  • Ekologický materiál
   Nezpůsobuje emise, nemá vliv na ozonovou vrstvu, bez použití formaldehydu
  • Zdravotně nezávadný materiál
   Díky vzduchotěsnosti snižuje znečištění, prašnost a eliminuje bakterie
  • Eliminace tepelných mostů
   Aplikace bez lepidel a spár v jedné vrstvě snižuje tepelné úniky na absolutní minimum
  • Dokonalá těsnost
   Přilnutí ke všem druhům materiálů bez vzduchových bublin, prostupů a spár

  • Stálost po celou dobu živostnosti ZÁRUKA 25 LET
   Materiál nemění tvar ani vlastnosti – nedrolí se, nevznikají trhliny, neztrácí na obsahu
  • Vytvrdnutí a rychlost nástřiku izolace
   Ustálení všech vlastností do 7mi vteřin od aplikace
  • Návratnost investice do 5ti let
   Okamžité snížení nákladů na vytápění až o 50%
  • Multifunkční vlastnosti – úspora financí
   Tepelná izolace splňuje zároveň i požadavky hydroizolace či zvukové izolace
  • Dokonalá izolace i těžko přístupných míst
   Malé, členité, těžko přístupné prostory

Vlastnosti PUR pěny

PUREX NG-0428
Objemová hmotnost kg/m3 42
Pevnost v tlaku kPa ≤ 180
Pevnost v tahu kPa ≤ 220
Rozměrová stabilita ≥ 3,0% objem
Krátkodobá nasákavost kg/m2 0,2
Tepelná vodivost při 10°C W/mK 0,028
Požární klasifikace třída E
Index šíření plamene > 100
Faktor difúzního odporu μ ≤ 70
Použití tvrdá pěna určená k izolaci stropních a nástěnných povrchů

Poptávkový formulář

  15

  1

  © Copyright 2018 Teplá pěna. Created by ngstránky.cz - www stránky Liberec