• Únor

    5

    2016
  • 2401

Nová zelená úsporám

Program Zelená úsporám je projekt zaměřený na zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2), dále pak úspora energie v konečné spotřebě a stimulace ekonomiky ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

Získání dotace je velký oříšek a čeká vás spousta papírování a zařizování. V průběhu procesu schvalování  Vám Teplá pěna nabízí služby poradce.

OBLASTI PODPORY PRO RODINNÉ DOMY:

1. Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů

a) dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy

b) podporována jsou dílčí i komplexní opatření

2. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

a) dotace na výstavbu nových rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

3. Efektivní využití zdrojů energie

a) dotace na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje

b) na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem

c) na výměnu plynového vytápění za systém s plynovým tepelným čerpadlem nebo za jednotku kombinované výroby elektřina a tepla využívající jako palivo zemní plyn.

d) na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů

e) na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

OBLAST PODPORY PRO BYTOVÉ DOMY:

1.Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

a) dotace na zateplení obálky budovy – výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy. Tato opatření lze vhodně kombinovat s výměnou neekologických zdrojů tepla za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, instalací technologií využívajících obnovitelné zdroje energie a zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a další.

2.Efektivní využití zdrojů energie

a) na výměnu původního hlavního zdroje na tuhá fosilní paliva nedosahující parametrů 3. emisní třídy za efektivní ekologicky šetrné zdroje

b) na výměnu elektrického vytápění za systémy s tepelným čerpadlem

c) na výměnu plynového vytápění za plynová tepelná čerpadla

d) na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů

e) na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla z odpadního vzduchu

© Copyright 2018 Teplá pěna. Created by ngstránky.cz - www stránky Liberec