Proč zateplovat pěnou?

PUR pěna má oproti běžně používaným materiálům spoustu výhod. Nejvýznamnější je hodnota součinitele tepelné vodivosti při nízké vrstvě použitého izolantu. Šetříte tak místo v konstrukci budovy. PUR pěna je také vysoce chemicky přilnavá a není tedy nutné použití žádných kotvících či lepících materiálů. Aplikuje se přímo na zateplovaný povrch a nástřik je proveden v jedné souvislé vrstvě beze spár a prostupů. Díky této technologii se vyvarujete vytvoření vzduchových bublin a otvorů, kde dochází ke kondenzaci vodních par a tepelným mostům. PUR pěna nechutná hlodavcům ani škůdcům a zabraňuje tvorbě plísní, je tedy vytvářeno zdravé prostředí. Díky své struktuře buněk v zimně váš domov ohřívá a v létě zase ochlazuje, získáte tedy celoročně příjemné klima. Její vlastnosti jsou stále a garantujeme 25 let zachování izolačních vlastností, obecně se však dá říci, že izolant slouží do konce životnosti budovy.

Otevřená pěna je vhodná do všech skladeb konstrukcí s hodnotou λ=0,037 až 0,038 ( a to dle nové normy platné od roku 2014), to je podobné jako běžné minerální vaty, ale vzhledem k bezspárové aplikaci, je tato hodnota zachována, ale u vaty při aplikaci do dřevěného roštu je hodnota  λ=0,050. Také se hodnota zhoršuje, počítáme-li se vzdušnou vlhkostí. Jelikož je PUR pěna tvarově stálá, zachovává si laboratorní hodnoty i v praxi. Tato pěna je difúzně otevřená. Je také vhodné ji kombinovat s parozábranami a chránit před UV zážením. Nicméně nasákavost je max. 0,5%.

Stříkaná izolace se nedrolí, negraduje, nemění nijak svou strukturu, do 10 ti vteřin od nástřiku se ustálí a tyto vlastnosti si nese po celou dobu své životnosti. Nejvýznamnější je doba realizace, kdy během jednoho dne lze zaizolovat až 200m2, práce je tedy velmi rychlá a není nutné se připravovat na několikatýdenní komplikace spojené s pracemi. Zájemce o izolaci PUR pěnou odrazuje vyšší cena, ale v současné době rozdíly v ceně mezi klasickými izolacemi a pěnovou izolací nejsou zdaleka tak markantní a našimi klienty je ověřená návratnost investice do 3-5let. Neváhejte nás kontaktovat pro nezávaznou kalkulaci .

Porovnání izolačních materiálů

Srovnání izolačních materiálů
Polyuretanová pěna Teplá pěna Polystyren EPS Minerální vata
Doba realizace až 200m2 denně/m3 v řádu dnů až týdnů v řádu dnů až týdnů
Tepelná vodivost 0,0217-0,038 0,03- 0,04 0,04
Tloušťka izolace 8-15 cm 14 cm 20 cm
Životnost do konce životnosti budovy 50 a více let dlouhodobě stálé
Hořlavost samozhášivý třída E samozhášivý třída E nehořlavé třída A1
Nezávadnost nezávadné nezávadné nezávadné
Kotvení samonosná kotvící hmoždinky krokve
Vlastnosti izolace tepelná + zvuková, tepelná +hydroizolační tepelná tepelná + zvuková
© Copyright 2018 Teplá pěna. Created by ngstránky.cz - www stránky Liberec