• Červen

    24

    2016
  • 9613

Srovnání izolačních materiálů

Při stavbách a rekonstrukcích se čím dál tím více dbá na tepelnou izolaci, důvody jsou jasné. S kvalitní teplenou izolací ušetříte náklady na vytápění, zajistíte si příjemné klima v zimě i v létě a současně snižujete opotřebení kotlů a topných zařízení. Novostavby se v současné době projektují jako nízkoenergetické či pasivní a díky projektu Zelená úsporám se zvedl zájem i o zateplování starších budov. Zateplením budov ulevujeme i životnímu prostředí, protože se snižují emise a tak i riziko globálního oteplování a klimatických změn. Tepelný izolant je látka, která brání proudění vzduchu a u lepších materiálů zabraňuje i radiaci – sálání. Funguje na principu uzavření  vzduchu v malých komůrkách či mezi vlákna. Při výběru teplené izolace nás zajímají především údaje o součiniteli tepelné vodivosti, který vyjadřuje  jak snadno se v látce vyrovnávají teplotní rozdíly. Tepelná vodivost také závisí na objemové hmotnosti, struktuře materiálu a velikosti pórů. Nejčastěji se setkáváme s polystyrenem a izolační vatou, podíváme se jaké jsou rozdíly oproti stříkané izolaci a jaké má každý materiál výhody a nevýhody.

POLYSTYREN

Ve stavebnictví se využívají především EPS a XPS, rozdíly mezi nimi jsou jak ve vlastnostech, tak ve výrobním procesu. EPS je klasický „fasádní“ polystyren a je jednou z nejvyužívanějších izolací. Vyrábí se napěňováním do forem a přidávají se retardéry hoření pro zajištění samozhášivosti. Součinitel tepelné vodivosti se pohybuje od λ = 0,037 – 0,039 W/(m.K). XPS má vylepšené vlastnosti s přídavky grafitu (snižující radiační přenos tepla), který má hodnoty dosahující  λ = 0,032 W/(m.K). Vyrábí se vytlačováním polystyrenu s napěňovací  přísadou.

VÝHODY NEVÝHODY
Snadná opracovatelnost Při teplotě nad 70°C degradace
Snadné použití Nasákavost (EPS)
Nízká hustota (hmotnost) Hořlavost
Nízká nasákavost (XPS) Malá odolnost v tlaku (EPS)
Příznivá cena Nesouvislá vrstva se spárami
UV záření způsobuje drolení

IZOLAČNÍ VATA

Izolační vatou jsou obecně nazývány izolanty minerální vata a skelná vata. Jejich vlastnosti jsou velmi podobné, rozdíl je ve výrobě. Součinitel tepelné vodivosti se pohybuje v rozmezí  λ = 0,04 W/(m.K) – λ = 0,05 W/(m.K), přičemž vyšší hodnota se uvádí ve střešní konstrukci . Minerální vata se vyrábí tavením hornin (čediče či křemene) za vysokých teplot, skelná vata rozvlákňováním skla.

VÝHODY NEVÝHODY
Snadná opracovatelnost  Vysoká objemová hmotnost
Akustická izolace  Nasákavost
Nehořlavost  Vyšší cena (oproti EPS)
Recyklovatelnost  Uvolňování částic při zpracování
Odolnost vůči mikroorganismům
Použitelnost i ve výškách
Nízký difúzní odpor
Odolnost proti UV záření

PUR PĚNA

Stříkaná izolace se provádí pomocí polyuretanové pěny a výroba probíhá přímo na stavbě pomocí speciálního stroje mícháním dvousložkového komponentu.  Součinitel tepelné vodivosti se pohybuje v rozmezí  λ = 0,0217 W/(m.K) – λ = 0,037 W/(m.K).  PUR pěny se dělí na dva druhy – tvrdá a měkká pěna, kdy hlavním rozdílem je nenasákavost tvrdé pěny. Stříkaná izolace je multifunkční a vhodná pro izolaci celého domu.

VÝHODY NEVÝHODY
Rychlost práce  Vyšší cena
Nízká objemová hmotnost  Nelze řešit svépomocí
Odolnost proti hlodavcům a plísním  Nutnost UV nátěru při venkovní aplikaci
Vysoká přilnavost
Dokonalá izolace členitých prostor
Nízká vrstva izolace
Zvuková izolace (měkká pěna)
Paropropustnost (tvrdá pěna)

POROVNÁNÍ DALŠÍCH VLASTNOSTÍ IZOLACÍ

Polyuretanová pěna Teplá pěna Polystyren EPS Minerální vata
Doba realizace až 200m2 denně/m3 v řádu dnů až týdnů v řádu dnů až týdnů
Tepelná vodivost 0,0217-0,038 0,03- 0,04 0,04
Tloušťka izolace 8-15 cm 14 cm 20 cm
Životnost do konce životnosti budovy 50 a více let dlouhodobě stálé
Hořlavost samozhášivý třída E samozhášivý třída E nehořlavé třída A1
Nezávadnost nezávadné nezávadné nezávadné
Kotvení samonosná kotvící hmoždinky krokve
Vlastnosti izolace tepelná + zvuková, tepelná +hydroizolační tepelná tepelná + zvuková
Srovnání izolačních materiálů
© Copyright 2018 Teplá pěna. Created by ngstránky.cz - www stránky Liberec