Zdmi domů uniká až 50% tepla a proto se v dnešní době nevyhneme úvahám o tepelné izolaci, tou lze snížit náklady na vytápění až o 70%. Moderní domy jsou budovány jako nízkoenergetické či rovnou pasivní a izolacemi se zabývají projektanti hned v prvopočátku, tak aby vyhovovaly normám, ale i ekologickým a ekonomickým standardům. Co ale se staršími domy s již provedenou minimální vrstvou izolace (kolem roku 1990), nebo s domy postavenými před 30ti a více lety, které nemají izolaci vůbec žádnou. Při plánování tepelné izolace je nutné na dům pohlížet jako na celek a přistupovat k realizaci komplexně. Zároveň je dobré od začátku počítat s tím, že se nejedná o záležitost týdnů či měsíců a izolaci domu si realisticky rozvrhnout do delšího časového intervalu dle našich možností.

Teplá pěna provádí zateplování budov pomocí stříkané izolace PUR pěnou. Izolace pěnou je nanášena v jedné bezespáré vrstvě a vyhneme se tak tepelným mostům a tím i únikům a finančním ztrátám. Nástřik je proveden bez kotvících materiálů a za jeden den je možno zaizolovat až 200m2. Garantovaná návratnost investice do tepelné izolace Teplou pěnou je 3-5 let. Touto technologií dosáhnete kvalitní a stálé tepelné izolace, která slouží po celou životnost budovy.

Střecha 15-20%

Vzhledem k fyzikálním zákonům je jasné, že zateplení střechy je nutností. Teplo totiž stoupá vzhůru a v případě, že mu nic v úniku nebrání, topíme, jak se říká „Pánu bohu do oken“. V případě kvalitně provedené izolace beze spár a tepelných mostů se teplo odráží zpět do prostoru a vzduch se neochlazuje.

Okna a dveře 30-40%

Nejjednodušším řešením ale zároveň nejdražším je výměna starých oken za okna nová s izolačními skly a zpravidla plastovým rámem. Další možností v případě že v oknech máme zdravé dřevěné rámy je do nich osadit dvojité či trojité izolační sklo. Důležité je myslet také na spáry mezi zdí a rámem, jež utěsníme tmelem či pěnou a rám a křídla okna utěsníme profilovým těsněním.

Podlaha a strop 5-10%

Velmi důležité je myslet na kvalitní izolaci základů a vyvarovat se tepelným mostům při napojování na sokly a obvodová zdiva. Izolovat můžeme také stěny a podlahy, v případě že se k základům starého domu již není možné dostat nebo chceme zvýšit kvalitu tepelné izolace.

Obvodové zdivo 20-25%

Zdi jsou největší obnaženou plochou domu, je tedy logické, že jejich tepelné zaizolování je velice důležité. Izolovat lze z vnějšku budovy i uvnitř, doporučuje se však izolace vnější, kdy se vyvarujete riziku plísní. Používá se izolace kontaktní – lepená nebo nekontaktní – větraná.

© Copyright 2018 Teplá pěna. Created by ngstránky.cz - www stránky Liberec