Zateplování střechy a podkroví rodinných domů

V současné době se stříkaná izolace PUR pěnou jeví jako jeden z nejperspektivnějších izolantů. Práce je provedena velmi rychle, obvykle během jednoho pracovního dne až 200 m2. Nejsou zapotřebí žádná lepidla ani zádržné materiály, nezatěžujete tak konstrukci budovy. Nástřik je prováděn v jedné bezesparé vrstvě bez prostupů a spár, tím snížíte tepelné mosty na minimum. PUR pěna je zvukově izolační a není zajímavá pro hlodavce ani plísně. Teplá pěna je také zařazena do projektu Zelená úsporám.

Zateplování podkroví se provádí za pomocí měkké PUR pěny PUREX NG-0808  s otevřenou strukturou buněk, jež po nástřiku až 120 násobně zvětší svůj objem a tím dokonale utěsní všechny spáry a zamezuje tak tepelným únikům. PUR pěna je vysoce chemicky přilnavá a tudíž ji lze aplikovat na téměř jakýkoliv povrch. Izolant má stálé vlastnosti a tudíž během své životnosti nemění tvar ani strukturu. Nástřik provádíme i na těžko přístupných místech, ve stísněných prostorách a do dutin, které lze upravit navrtáním otvorů pro stříkací pistoli. Když je izolace podkroví kompletní stříkaná izolace se zaklopí deskami, popřípadě dalšími stropními materiály dle výběru klienta.

Zateplení podkroví lze provést i pomocí tvrdé PUR pěny PUREX NG-0428 v případě, že je nutné vzhledem k nedostačujícímu prostoru co nejvíce snížit vrstvu izolantu. Aplikace 10 cm tvrdé pěny odpovídá 20 cm pěny měkké. Zároveň se tato technologie využívá při izolaci vlhkých půd a pokud není možné použít parozábranu.

Tepelná izolace střechy a podkroví je jedním z nejdůležitějších kroků při řešení tepelné izolace, protože zde dochází k nejpodstatnějším tepelným únikům. Zateplení střechy se z pravidla provádí z půdy a nejčastěji jsou používány materiály jako minerální vata. Její použití přitom už zdaleka není tak efektivní a výhodné jako v minulosti. V dnešní době nastoupily nové materiály a technologické postupy, mezi něž se řadí i stříkaná izolace PUR pěnou. Tento izolant je moderním, rychlým, ekologickým a zdravotně nezávadným materiálem, který má ve stavebnictví již své pevné místo.

Reference

PUR pěna - výhody

  • Rychlost práce
   Během jednoho pracovního dne až 200m2 izolace
  • Ekologický materiál
   Nezpůsobuje emise, nemá vliv na ozonovou vrstvu, bez použití formaldehydu
  • Zdravotně nezávadný materiál
   Díky vzduchotěsnosti snižuje znečištění, prašnost a eliminuje bakterie
  • Eliminace tepelných mostů
   Aplikace bez lepidel a spár v jedné vrstvě snižuje tepelné úniky na absolutní minimum
  • Dokonalá těsnost
   Přilnutí ke všem druhům materiálů bez vzduchových bublin, prostupů a spár

  • Stálost po celou dobu živostnosti ZÁRUKA 25 LET
   Materiál nemění tvar ani vlastnosti – nedrolí se, nevznikají trhliny, neztrácí na obsahu
  • Vytvrdnutí a rychlost nástřiku izolace
   Ustálení všech vlastností do 7mi vteřin od aplikace
  • Návratnost investice do 5ti let
   Okamžité snížení nákladů na vytápění až o 50%
  • Multifunkční vlastnosti – úspora financí
   Tepelná izolace splňuje zároveň i požadavky hydroizolace či zvukové izolace
  • Dokonalá izolace i těžko přístupných míst
   Malé, členité, těžko přístupné prostory

Vlastnosti PUR pěny

PUREX NG-0428 NG-0808NF-B2
Objemová hmotnost kg/m3 42 7,5
Pevnost v tlaku kPa ≤ 180 5,5
Pevnost v tahu kPa ≤ 220
Rozměrová stabilita ≥ 3,0% objem
Krátkodobá nasákavost kg/m2 0,2
Tepelná vodivost při 10°C W/mK 0,0217 0,037
Požární klasifikace třída E třída E
Index šíření plamene > 100 > 100
Faktor difúzního odporu μ ≤ 70 ≤ 3-4
Použití tvrdá pěna určená k izolaci stropních a nástěnných povrchů měkká pěna určená k tepelné a zvukové izolaci stěn, stropů, podlah, půdních prostor a podkroví

Poptávkový formulář

  15

  1

  © Copyright 2018 Teplá pěna. Created by ngstránky.cz - www stránky Liberec